Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Eπικοινωνίας μεταξύ σχολείου – γονέων – παιδιών

Γνωρίζουμε όλοι πως η οικογένεια και το σχολείο είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας. Έτσι, σημειώνεται ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – γονέων – παιδιών και διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής ώστε να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων. Επίσης, ο χρόνος που περνούν μαζί παιδιά και γονείς, παιδιά και νηπιαγωγοί, να είναι χρόνος δημιουργίας, χαράς και ευχαρίστησης.

Στον τομέα της επικοινωνίας με τους γονείς το σχολείο αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας και ανταποκρινόμενο στα ωράρια των γονέων, προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων. Για ακόμη καλύτερη ενημέρωση εβδομαδιαίως αποστέλλονται σπίτι ανακοινώσεις σε φάκελο επικοινωνίας και μηνύματα στα κινητά για πιο γρήγορη ενημέρωση.

Ανταμοιβή όλων μας είναι να παρακολουθούμε την πρόοδο των αποφοίτων μας μέσα από μια πορεία διακρίσεων, τόσο στη γνώση και στις δεξιότητες, όσο και στο ήθος και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση στη συνέχιση των στόχων μας.

Η φιλοσοφία μας

Σκοπός μας

 είναι να ικανοποιούμε τις αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών μας, των γονέων, των εκπαιδευτικών μας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Στόχος μας

είναι να εκπαιδεύουμε σωστούς ανθρώπους εφοδιάζοντάς τους με ικανότητες του 21ου αιώνα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.

Μέλημά μας

τα παιδιά μας, στα οποία προσφέρουμε ένα σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό. 

Συνοδοιπόροι μας

οι γονείς, τους οποίους στηρίζουμε συμβουλευτικά με στοχευμένες δράσεις και με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε καθημερινή βάση.