Ντεντέκτιβ των εντόμων από την Προδημοτική..

Share This Post

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα ασχοληθούμε με τα έντομα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τα παιδιά! Ο τρόπος μελέτης της ζωής για αυτά τα πλασματάκια της φύσης  οδηγεί σε πολύ εποικοδομητικές εμπειρίες μάθησης.

Η Ζωή των εντόμων

Πασχαλίτσα

Μέλισσα

Πεταλούδα

Παρακολουθήστε ένα ένα τα πιο πάνω βίντεο τα οποία περιγράφουν την ζωή της πασχαλίτσας, της μέλισσας και της πεταλούδας και έπειτα κάντε ερωτήσεις στα παιδιά σχετικά με το περιεχόμενο του κάθε βίντεο όπως, «Σε ποιά οικογένεια ανήκουν οι πασχαλίτσες;» «Γιατί οι πασχαλίτσες ονομάζονται σωματοφύλακες των φυτών;» «Τι σχήμα έχουν οι κερήθρες;» «Ποιος είναι ο ρόλος της βασίλισσας;» «Σε τι μεταμορφώνετε το αυγό της πεταλούδας;» κοκ.

Δραστηριότητες μαθηματικών

Ας φτιάξουμε κερήθρες! Δείξτε στα παιδιά το εξάγωνο και μιλήστε για το σχήμα αυτό. Γιατί ονομάζεται έτσι, πόσες γωνιές και πόσες πλευρές έχει; Σχηματίστε σε μια κόλλα χαρτί μια κερήθρα με πολλά εξάγωνα.

Οι βούλες της πασχαλίτσας: Σχεδιάστε στο χαρτί μια πασχαλίτσα και δώστε στο παιδί 2,4,6,8,10 βούλες έτσι ώστε να τις μοιράσει ισάξια στα 2 τις φτερά.

Φτιάχνουμε μοτίβα!: Παρατηρήστε την κοιλιά της μέλισσας. Αποτελείτε από το μοτίβο κίτρινο – μαύρο. Έπειτα ζωγραφίστε εσείς τις δικές σας μέλισσες με διαφορετικό μοτίβο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 3 χρώματα. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε χρωματικά  μοτίβα με καλαμάκια που έχετε στο σπίτι!

Δραστηριότητες γλωσσικής έκφρασης

  • Π για πασχαλίτσα – Μ για μέλισσα: Χωρίστε μια κόλλα χαρτί σε 2 μέρη, στο ένα μέρος ζωγραφίστε μια πασχαλίτσα και μια πεταλούδα και στο άλλο μέρος μια μέλισσα. Κάτω από κάθε κατηγορία γράψτε, ζωγραφίστε ή κολλήστε λέξεις και αντικείμενα που να αρχίζουν από το αρχικό γράμμα της κάθε κατηγορίας. Για παράδειγμα κάτω από την πασχαλίτσα και την πεταλούδα μπορείτε να ζωγραφίσετε ένα ποτήρι, ένα ποτιστήρι  κοκ. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει και προφορικά.
  • Η ακροστιχίδα των εντόμων: Γράψτε κάθετα την λέξη «πεταλούδα», έπειτα σκεφτείτε λέξεις που να ξεκινούν από το κάθε γράμμα της λέξης αυτής και γράψτε τις δίπλα σε αυτό, έτσι θα δημιουργηθεί η ακροστιχίδα της πεταλούδας! Μπορείτε να επαναλάβετε με τις λέξεις πασχαλίτσα και μέλισσα.
  • Το αλφαβητάρι των εντόμων: Γράψτε το αλφάβητο σε μια κόλλα χαρτί και σκεφτείτε έντομα ή λέξεις που σχετίζονται με τα έντομα για κάθε γράμμα Για παράδειγμα

Αα Ακρίδα

Ββ Βούλες

Γγ Γύρη

Δδ………..

Εε…………

Οι ντετέκτιβ των εντόμων..
Πάρτε φακούς και βγείτε έξω ψάχνοντας για έντομα, ότι έντομο βρείτε καταγράψτε το σε ένα χαρτί, ζωγραφίστε το παρατηρώντας τις λεπτομέρειες του! Στο τέλος θα έχετε μια λίστα με τα έντομα που επισκέφτηκαν τον κήπο σας για εκείνη την μέρα. Αυτό μπορείτε να το επαναλαμβάνετε κάθε μέρα και να κάνετε συγκρίσεις στις λίστες που φτιάξατε!

Περισσότερα...